Auto

Route naar een rijbewijs

Je kunt al starten met je theorier opleiding voor het autorijbewijs vanaf 16 jaar. Praktijklessen mogen vanaf 16 1/2 jaar, praktijkexamen vanaf 17 jaar.

· Theorielessen

Optimale voorbereiding op het CBR theorie examen middels diverse thema-avonden aangevuld met examentraining. De lessen voor het auto rijbewijs worden gegeven op maandag en vrijdag avond van 19:30 uur tot 21.30 uur.

· Theorie examen

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.

Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

1. Gevaarherkenning – gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie (25 vragen max 12 fouten)

2. Kennis – hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen (12 vragen max 2 fouten)

3. Inzicht – hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen (28 vragen max 3 fouten)

· Praktijklessen

We geven rijles voor schakel en automatic rijbewijs. Je krijgt altijd les van dezelfde vertrouwde instructeur.

· Tussentijdse toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier Zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen

· Examen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres.

In rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig met behulp van een navigatiesysteem naar een bepaalde bestemming.

Machtiging:

Om gedurende je opleiding toetsen en examens te kunnen boeken moeten we een machtiging hebben.

Hoe dit werkt lees je hier:

2toDrive tot 18 jaar 

De Tweede Kamer is woensdag 29 juni 2011 akkoord gegaan met het experiment 2toDrive, dat in november 2011 van start is gegaan . Op 1 juni 2011 ging de ministerraad al akkoord met 2toDrive. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het voorstel over 2toDrive een aantal vragen gesteld aan minister Schultz-van Haegen. In reactie hierop heeft de minister een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarna de Tweede Kamer akkoord ging. De volgende zaken zijn veranderd in het experiment 2toDrive:

– Een coach moet 5 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs B, dit was voorheen 10 jaar.

– Er is een minimumleeftijd ingevoerd voor coaches namelijk 27 jaar.

– De leeftijdsgrens van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar. Dit betekent dat jongeren die op of na de ingangsdatum van 2toDrive 16,5 jaar worden, een tussentijdse toets kunnen afleggen.

Rij-instructeurs mogen ook als coach optreden. Voor rij-instructeurs geldt er geen leeftijdseis en vervalt de eis van minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs. Wel dienen zij in het bezit te zijn van een WRM-certificaat.

Meer info

Bij rijschool Wilma wordt maatwerk geleverd !!

We stellen samen een pakket samen dat bij je past.