Taxi opleiding

Taxichauffeur, vanaf nu een gediplomeerd beroep!

Meer dan ‘even in een mooie wagen stappen en mensen van A naar B rijden’. Daar is een flinke dosis kennis voor nodig. Van de (verkeers)wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Maar ook van het Nederlandse wegennet en over hoe zaken in het taxibedrijf geadministreerd worden.

Daarnaast moet u weten hoe u dient op te treden bij verkeersongevallen, met wat voor soort klanten u te maken kunt krijgen en hoe u handelt bij conflictsituaties. Allemaal onderwerpen die aan de orde komen in de Basisopleiding Taxichauffeur van Rijschool Wilma.

Voor wie?

Vanaf 1 juli 2004 is het Basisdiploma Taxichauffeur wettelijk verplicht voor iedereen die het beroep van taxichauffeur wil uitoefenen. Dit diploma wordt toegevoegd aan de al bestaande eisen voor het verkrijgen van een chauffeurspas, te weten een verklaring van goed gedrag en een geneeskundige verklaring. Voor taxichauffeurs die na 1 juli 2001 een chauffeurspas hebben gekregen, geldt dat zij vóór 1 januari 2006 in het bezit moeten zijn van het Basisdiploma Taxichauffeur. Taxichauffeurs die de chauffeurspas al vóór 1 juli 2001 in bezit hadden worden vrijgesteld van de wettelijke verplichting. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling krijgen en hoeft u geen examen af te leggen.

Inhoud van de opleiding

De Basisopleiding Taxichauffeur kent zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. In de lessen komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

·  Verkeerswetgeving                                                                              \

· Administratie en documenten                                                                      

· Verantwoorde en veilige verkeersdeelname                                           

· Communicatie              

· Conflictsituaties en eigen gedrag

· Afhandelen van klachten

· Professioneel rijgedrag

· Omgaan met boord- en communicatieapparatuur

· Wet-en regelgeving met betrekking tot het taxivervoer

· Ritvoorbereiding en ritprijs

· Optreden bij verkeersongevallen

· Klantgerichtheid en beroepshouding

· Handelen bij agressie

· Topografische kennis van Nederland

· Oplossen van storingen

· Route en rijtijd

Klantensoorten en gedrag

Opleidingslocaties

De Taxiopleidingen van Rijschool vind plaats op Edward van Wegbergplein 21 te Heythuysen . Het Theorie examen vindt plaats in Maastricht of Venlo  bij het CBR. Het praktijk examen vindt plaats in Roermond bij het CBR.

Theorie examen

Examenvorm:  schriftelijk, 40 meerkeuzevragen  Slaagnorm: 32 van de 40 vragen goed (80%)  Geldigheidsduur: de uitslag is een jaar geldig

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit . Tijdens de praktijkrit krijgt u drie opdrachten: het rijden naar een bekend obeject zonder hulpmiddelen, door de examinator wordt een willekeurige straat opgegeven die u goed moet aanrijden met gebruik van een hulpmiddel (navigatiesysteem of stratenboek) en een route rijden op aanwijzing van de examinator. U wordt onder andere getest op de volgende onderdelen: Klantgerichtheid.,Kennis van het voertuig, Handelen bij ongelukken en ongevallen, Wet- en regelgeving, Rijvaardigheid en stratenkennis. Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur